Laikas / Time
2023 m. gegužės 9 d. / 9th of May, 2023
Vieta / Location
4-407 aud. / room (Pramonės pr. 22A, Kaunas)
Organizatoriai / Organizers
KK Verslo fakultetas / The Faculty of Business of KK

Konferencijos tikslas

Skatinti studentų, dėstytojų ir verslo įmonių atstovų bendradarbiavimą, atliekant taikomuosius tyrimus ir jų sklaidą, diskutuojant jaunimui aktualiais klausimais.

Konferencijoje gali dalyvauti dėstytojai, studentai, verslo įmonių atstovai.


Konferencijos tematinės kryptys

 • Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas; klimato kaitos / pasaulio geopolitinės situacijos poveikis verslui;
 • Vartotojų elgsenos iššūkiai verslui;
 • Verslo procesų bei organizacijų valdymas;
 • Lyderystė, vertybės ir IT sprendimai versle bei viešajame sektoriuje;
 • Socialinio verslo ir įmonių socialinės atsakomybės nauda;
 • Rinkodaros aktualijos;
 • Turizmo, sporto, sveikatingumo, kultūros ir laisvalaikio paslaugų vaidmuo gyvenimo kokybės kontekste ir kt.
 • Žiedinės ekonomikos verslo modeliai;
 • Finansinės inovacijos versle;
 • Verslo apmokestinimo problemos;
 • Įmonės finansų ir apskaitos valdymo sprendimai;
 • Karo Ukrainoje įtaka ekonomikai ir kt.
 • Šiuolaikinės teisės tendencijos ir perspektyvos;
 • Verslo teisės aktualijos;
 • Kibernetinis ir duomenų saugumas;
 • Žmogaus teisės;
 • Atsakomybės už aplinkosaugos pažeidimus teisiniai aspektai ir kt.
 • Globalūs ir lokalūs komunikacijos iššūkiai XXI amžiuje;
 • Medijų turinio kūrimas ir sklaida skaitmeniniuose kanaluose;
 • Asmeninė ir korporatyvinė komunikacija;
 • Vidinės organizacijų komunikacijos svarba ir ypatumai;
 • Tradicijos ir inovacijos komunikacijoje;
 • Tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai;
 • Organizacijų komunikacija pasaulinių krizių kontekste ir kt.


Mokslinis komitetas

 • dr. Raminta Andrėja Ligeikienė, Kauno kolegija (Lietuva);
 • dr. Andrius Brusokas, Kauno kolegija (Lietuva);
 • dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė, Kauno kolegija (Lietuva);
 • dr. Valdemaras Makutėnas, Kauno kolegija (Lietuva);
 • dr. Vilma Kazlauskienė, Kauno kolegija (Lietuva);
 • dr. Violeta Vasiliauskienė, Kauno kolegija (Lietuva);
 • dr.  Krzysztof Cieslikowski, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice (Lenkija);
 • dr. Żaneta Kielanowicz, University of Lodz (Lenkija);
 • dr. Urszula Widelska, Lomza State University of Applied Sciences (Lenkija);
 • dr. Yulia Prus, Karazin University (Ukraina), Mendel University (Čekija);
 • dr. Joanna Wojtyra, University of Management in Częstochowa (Lenkija).

Konferencijos partneriai

 • The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice (Lenkija);
 • University of Lodz (Lenkija);
 • Lomza State University of Applied Sciences (Lenkija);
 • Karazin University (Ukraina);
 • Mendel University (Čekija);
 • University of Management in Częstochowa (Lenkija).


REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ


Registracija (skaitantiems pranešimus ir / ar norintiems pateikti straipsnius) vyks iki 2023 m. balandžio 25 d. (registracija pratęsiama iki 2023 m. balandžio 30 d.)

PRANEŠIMŲ TEIKIMAS


Pranešimai teikiami iki 2023 m. gegužės 2 d.

„Power Point“ arba kitu su konferencijos organizatoriais suderintu formatu.

STRAIPSNIŲ TEIKIMASStraipsniai teikiami iki 2023 m. gegužės 9 d.


REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

STRAIPSNIO ŠABLONAS

AUTORIŲ GARANTINIS RAŠTAS

Pastaba: autoriai, pateikdami straipsnį, privalo pateikti  garantinį raštą dėl spaudai pateikiamo kūrinio. Juo autoriai garantuoja, kad straipsnyje pateikiami originalūs tyrimų duomenys ir jo turinys bei autorystė yra suderinta su straipsnio bendraautoriais.


Informacija dalyviams

Norintieji konferencijoje skaityti pranešimus, turi užsiregistruoti ir pateikti pranešimą konferencijos organizatoriams iki nurodytos datos. Pageidaujama pranešimo pristatymo trukmė – 10 min. Pranešimą skaityti galima lietuvių arba anglų kalbomis. Pranešimų autoriams bus išduoti pažymėjimai, o geriausieji pranešimai – apdovanoti.

Konferencijos dalyvių straipsniai, atitinkantys  keliamus reikalavimus, bus recenzuojami ir publikuojami periodiniame elektroniniame leidinyje (ISSN  2538-7669).

Dalyvavimas konferencijoje – nemokamas. Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis el. p. vf.konferencija@go.kauko.lt

Nepraleiskite progos pasidalinti savo įžvalgomis su akademine bendruomene!